دانلود پاورپوینت مدیریت ارتقای سلامت جهت رشته مدیریت در قالب 33 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اهداف تنظیمی برای عملیاتی کردن برنامه: بیان شرایطی که برای دستیابی به اهداف لازمند و بلافاصله پس از اتمام آن رخ می دهد . آنها عواملی از اهداف کلی را که عامل و یا مساعدگر نیاز های بهداشتی و یا موضوع سلامت است، بیان میسازند. نقطه شروع تعیین اهداف (Objectives )در حال توسعه  تحلیل دقیق عوامل موثربرسلامت است.

 

 

 

فهرست مطالب
حیطه های ارتقای سلامت
The health Iceberg
مدل ارتقای سلامت
بیان مشکل
ارایه راهکارها
ظرفیت سازی
اجرای برنامه
ارزیابی دستاوردها
انتشار نتایج
Needs Assessmentنیازسنجی  
کاربرد مدل برای نیازسنجی
انواع نیازهای آموزشی در حوزه سلامت
انواع نیاز
نمونه هایی از نیاز هنجاری و نیاز محسوس 
منابع اطلاعاتی نیازسنجی آموزش بهداشت
نیازسنجی آموزش بهداشتی
 معیارهای اولویت بندی
تعیین اهداف
Objectives should be SMART
Health Promotion Program Outcomes
و...