دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و اهمیت آن جهت رشته مدیریت در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ارائه یک تعریف مشخصی ازبحران کاربسیار دشواری است وتعریف های ارائه شده نیز همگی نسبی هستند .چرا که ممکن است موضوعی برای یک فرد ، سازمان یا جامعه بحران باشد امادرحامه دیگربحران محسوب نشود اما این نکته که درشرایط بحرانی باید اقدامات عاجل وجدی انجام شود تاشرایط بحرانی تر نشود مورد پذیرش همه جوامع می باشد زیرا شرایط بحرانی ازشرایط عادی متمایز است .  

 

 

 

فهرست مطالب
بحران
واینر و کان دریک نگرش جامع و همه جانبه برای بحران تعریف زیرا را ارائه کردند
مدیریت بحران چیست 
دربند3 ماده یک طرح جامع امداد ونجات کشور مدیریت بحران چنین تعریف شده است 
درمطلب زیر که توسط دفتر سازمان ملل متحد – هماهنگی امور حوادث غیر مترقبه UNDRO برای استفاده درسطح بین المللی ارائه شده است درباره مدیریت بحران چنین آمده است 
اهداف کلی مدیریت بحران 
مدیریت بحران از سه فاز کاملا مجزا تشکیل می شود
درباره انواع بحرانها تقسیم بندی زیروجود دارد
زمینه های بارز مدیریت دانایی درمدیریت عمومی موارد زیراست
برخی ازبحرانهایی که درمجموعه یاشرکت یاسازمان ممکن است مدیران باآنها مواجه شوند عبارتند از
اقداماتی که سازمانها درزمان بروز بحران باید انجام دهند عبارتند 
وظایف مدیران 
چرا مدیریت بحران لازم است 
ساختار و ویژگی های ستاد مقابله با بحران
چرخه مدیریت جامع بحران 
ویژگی های مدیریت بحران 
مدیریت بحران دانش است یا هنر
بحران وریسک های مدیریتی 
چگونگی نقش مدیریت ریسک جهت کاهش حوادث وبحران هایی که ممکن است درمحیط های صنعتی وسازمانی به وقوع بپیوندد