دانلود پاورپوینت اثرات اقتصادی قیمت بررسیگذاری آب کشاورزی در غرب استان تهران جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 9 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در دهه های اخیر به دلیل بروز بحران آب، بیشتر كشورها به مدیریت منابع آبی و بهره­برداری بهینه هرچه بهتر آب گرایش پیدا كرده­اند. آب این ماده حیاتی مهمترین عامل محدود كننده ی توسعه­ی اقتصادی و نیزمهمترین نهاده­ی كشاورزی در ایران است. هدف از این پژوهش، بررسی اثرات اقتصادی قیمت­گذاری آب با استفاده از رهیافت برنامه­ریزی ریاضی مثبت (PMP) در میان بهره_برداران زراعی شهرستان­های شهریار، قدس و ملارد از استان تهران است. داده­های مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از به كارگیری روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و تكمیل 238 پرسشنامه در سال 1398 از میان بهره­برداران زراعی شهرستان های مذکور جمع آوری شد.

 

 

 

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد با افزایش قیمت آب، مصرف آب کشاورزی کاهش یافته و نیز می­تواند موجب تغییر الگوی کشت منطقه شود. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش قیمت آب در شهرستان شهریار به دلیل تغییر الگوی کشت و افزایش کشت محصولات سودآور، سود کل افزایش یافته ولی در دو شهرستان قدس و ملارد الگوی کشت تغییر ناچیزی داشته و سود کاهش یافته است. لذا در این شرایط توصیه می­شود، كشاورزان با كاهش سطح زیركشت محصولات آب بر و تخصیص آب به تولید محصولات کم آب و سودآور، سود خود را افزایش دهند.

 

 


فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مطالعات داخلی و خارجی 
مواد و روش
جمع بندی و نتیجه گیری