دانلود پاورپوینت کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی جهت رشته مدیریت در قالب 83 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


وا‍‍ژه جامعه مدنی از سنت لیبرالیسم و بوسیله جان لاك برای تشریح انفكاك جامعه از دولت ظهور كرده است. این واژه همچنین از سنت اروپای قدیم به منظور وجه تمایز بین دولت و جامعه گسترش یافته است. دو دیدگاه دیگر در میانه قرن هفدهم در گفتمان نقش سازمانهای جامعه مدنی ظهور كرد. ابتدا (( تحقیق بخش سوم)) در ایالات متحده امریكا به وجود آمد كه بخش واسط و نسبتاً غیر وابسته بود. تعریف بخش سوم نه تنها شامل انجمن ها می شد، بلكه همچنین گروههای ذینفع سنتی و تسهیل كنندگان عمومی را نیز شامل می گشت.

 

 

 

فهرست مطالب
كلیات سازمانهای غیر دولتی        
واژه شناسی سازمانهای دولتی     
جدول زیر تنوع این نوع سازمان ها و علائم اختصاری آنها را نشان می دهد.
تعاریف NGOs
از نظر USAID (‌آژانس بین المللی در آمریكا) سازمانهای غیر دولتی عبارتند از 
طبقه بندی سازمان های غیر دولتی
بانك جهانی نیز در طبقه بندی سازمانهای غیر دولتی به دو نوع سازمان غیر دولتی اشاره می نماید 
كلارك شش نوع طبقه بندی را درباره فعالیت هایی كه NGOs انجام می دهند ارائه می كند
كورتن بخش سوم را به چهار طبقه تقسیم می كند 
انواع سازمانهای غیر دولتی و غیر انتفاعی
دیوید كورتن در كتاب (( در ورود به قرن بیست و یكم)) ،NGOs ها را به چهار دسته تقسیم می كند 
شبكه جهانی سازمان های غیر دولتی گروههای مهم NGO ها را در موارد ذیل خلاصه می كند
گروه های فعالیتی مهم در تقسیم بندی بین المللی سازمانهای غیر انتفاعی عبارتند از 
در یك تقسیم بندی دیگر ،NGOs  از نظر جهت گیری به چهار دسته تقسیم می شوند  
انواع NGOs از نظر سطوح عملیات
دیوید لوئیس در یك دسته بندی كلی NGOs را به چهار دسته تقسیم می كند
واحد ECE سازمان ملل متحد نیز سازمانهای غیر دولتی را به دو دسته کلی تقسیم می کند 
ویژگى هاى سازمان هاى غیر دولتى بین المللى
انواع سازمان هاى غیر دولتى بین المللى
ویژگى هاى سازمان هاى غیر دولتى بین المللى
و...