دانلود پاورپوینت مدیریت مواد زائد خطرناک تحت قوانین RCRA جهت رشته شیمی در قالب 40 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


به موادی به غیر از مواد رادیواکتیو گفته می شود که بدلیل میل ترکیبی شدید (Reactivity)سمیت(Toxicity) قابلیت انفجار(Explosivity) و خاصیت خورندگی(Corrosivity) و سایر مشخصات برای محیط زیست یا سلامتی چه به تنهایی و یا چه به صورت تماس با سایر مواد زائد ایجاد خطر نموده و یا احتمال آنرا سبب گرند. و از نظر قانونی در ایالتی که تولید و یا در آن دفع می گردند و یا حتی از مسیری که حمل می گردند«خطرناک» تلقی می گردند. 

 

 

 

فهرست مطالب
کلیات
حوادث ناگوار ناشی از HW
موارد الزامی جهت مدیریت مواد زائد خطرناک
تعریف مواد زائد خطرناک (HW) توسط گروه متخصصین زیست محیطی در زمینه مواد زائد خطرناک در سال 1985 
تقسیم بندی مواد زائد خطرناک 
مواد زائد خطرناک با منشاء مشخص(فهرستK )
مواد زائد خطرناک با منشاء نا مشخص(فهرستF )
مواد زائد خطرناک سمی (فهرستU )
چگونگی شناخت مواد زائد خطرناک
معرفی کدهای خطر
طبقه بندی مواد زائد خطرناک بر اساس قانون RCRA
طبقه بندی مواد زائد خطرناک بر اساس پیشنهاد UNEP
ذخیره سازی
ذخیره سازی در ظروف استاندارد
مشخصات ظروف نگهداری مواد زائد خطرناک
قوانین RCRA در زمینه ذخیره سازی و نگهداری مواد زائد خطرناک
حمل و نقل
قوانین RCRA در زمینه حمل و نقل مواد بر اساس مقررات اداره حمل و نقل ایالات متحده(DOT) 
برخی مقررات بخش 267 قانون RCRA
مقررات RCRA برای عملیات حمل و نقل مواد زائد خطرناک در کشورهای در حال توسعه
و...