دانلود پاورپوینت اعتباربخشی آموزشی بیمارستان جهت رشته مدیریت در قالب 52 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


در بیمارستان آموزشی سازوکاری طراحی شده که دستیاران تخصصی و تحصیلات تکمیلی به ازای اقدامات درمانی خود علاوه بر استاد مربوطه و رئیس بخش مربوطه در مقابل معاون آموزشی و رئیس بیمارستان نیز پاسخگو میباشند. سنجه : بیمارستان دستورالعمل کشوری (ابزارهای ارزشیابی و پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران) را اجرا مینماید.

 

 

 

فهرست مطالب
محور الف: مدیریت آموزش در بیمارستان های آموزشی
محور ب: پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی
محور ج: اعضای هیات علمی
محور د: فراگیران
محور هـ: مدیریت تسهیلات، فضا، امکانات، تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی
محور و: آموزش فراگیران در بخشهای اورژانس و پاراکلینیک
 محور ز: برنامه ها و فرآیندهای آموزشی
محور ح: رعایت حقوق بیمار در فرآیندهای آموزشی
محور ط: بیمارستانهای آموزشی به عنوان عرصه پژوهشهای بالینی