دانلود پاورپوینت آتش سوزی و منابع رخداد آن جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 49 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


امتحانات دقیق باید از اجاقها و دودکشها و سیم کشی ساختمان بعمل آید و حتی خاکستر و ذرات سوخته را باید با نهایت دقت آزمایش نمود . قبل از همه باید وجود مواد قابل اشتعال را در محل بوسیله بوی آنها تشخیص و همچنین بقایای اشیاء مخصوصی که تصور می رود داخل مایعات قابل اشتعال گذاشته و سوزانده اند با دقت جمع آوری گردد ، البته مثل همه صحنه های جرم عکسبرداری و ترسیم کروکی جستجو برای آثار پا و انگشت و سایر برگه های جرم را نباید فراموش کرد ، درها و پنجره ها باید بدقت بازرسی و معلوم گردد آیا موقع ورود مأمورین آتش نشانی آنها بسته بوده اند یا خیر ، در صورتیکه بسته بوده اند مأمورینی که آنها را باز کرده اند باید معلوم و آثار باقیه از آنها را جمع آوری نمود ، از شهود و ساکنین محل باید فوراً بازجوئی و معلوم گردد اول کسی که متوجه آتش شده چه کسی بوده و از چه نقطه آتش را مشاهده نموده ، در و پنجره ها بوسیله چه کسی بسته شده و کلید آنها پیش چه کسی است ، اگر محل بیمه بوده باید تمام امکانات حریق عمدی بوسیله صاحب مال قدم بقدم مورد بررسی قرار گیرد و بقایای اشیاء سوخته شده جمع آوری و برای آزمایشهای بعدی نگاهداری گردد .

 

 

 

فهرست مطالب
اصول فنی پی جوئی در آتش سوزیها 
نقطه شروع آتش 
آتش حبس شده 
علل تصادفی آتش سوزیهای غیرعمد 
اشعه آفتاب 
جرقه های آتش 
احتراق
حیوانات
اشتعال خودبخود 
جریان برق 
علل متفرقه
آتش سوزیهای عمدی 
شرایطی که ایجاد سوء ظن می کند 
هیترهای الکتریکی
فسفر محلول در دی سولفید کاربن 
اسید سولفوریک – کلرات دوپتاسیم و گرد شکر
فسفید کلسیم 
وسایل صنعتی 
وسایل الکتریکی 
روغنها و سایر مواد قابل اشتعال 
و...