دانلود پاورپوینت چکیده استانداردهای آزمایشگاههای پزشکی جهت رشته پزشکی در قالب 42 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


استاندارد آزمایشگاه های پزشکی الزامات مربوط به کیفیت و صلاحیت را در آزمایشگاه ها مشخص می کند. هدف از تدوین و ابلاغ این استاندارد بهبود کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی بوده و الزامات مندرج در آن باید در آزمایشگاه های پزشکی کشور به اجرا درآید. مراجع قانونی مسئول و نهادهای اعتباربخش آزمایشگاهی می توانند از این استاندارد به عنوان معیار نظارت، ارزیابی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده نمایند

 

 

 

فهرست مطالب
1 - دامنه کاربرد استاندارد
2 - مراجع مورد استفاده
3 - اصطلاحات و تعاریف
4 - الزامات مدیریتی
5- الزامات فنی 
الزامات مدیریتی
سازمان و مدیریت
مسئولیت مدیریت آزمایشگاه  
وظایف مسئول فنی
سیستم مدیریت کیفیت
کنترل مدارک
قرارداد برای ارائه خدمت
انجام آزمایش در آزمایشگاه های ارجاع
خدمات برون سازمانی و تدارکات
خدمات مشاوره ای
حل و فصل شکایات و نظرسنجی از گیرندگان خدمات آزمایشگاه
شناسایی و کنترل موارد عدم انطباق
اقدامات اصلاحی
اقدام پیشگیرانه
بهبود مداوم
و...