دانلود پاورپوینت مدیریت كیفیت و راهنمایی هایی برای آموزش جهت رشته مدیریت در قالب 56 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


استاندارد ها و مدارك  استاندارد گونه زیر شامل مقرراتی است كه از طریق ارجاع به آنها در متن استاندارد حاضر جزئی از این استاندارد  به شمار می آید. در صورتیكه به مدركی با ذكر تاریخ انتشار ارجاع شده باشد  ،  اصلاحات  یا  تجدید  نظر  بعدی آن شامل این استاندارد نمی شود ولی به طرفین موافقت نامه هایی كه بر اساس این استاندارد تنظیم شده باشند  توصیه  می شود  امكان  به كار گیری  چاپهای  جدید این مدرك را بررسی كنند . در مورد مداركی كه بدون ذكر تاریخ انتشار به آنها ارجاع شده است ، همواره آخرین چاپ از  هر  مدرك  ارجاع شده معتبر است. آخرین اطلاعات لازم را می توان از اعضای ISO و TEC و استاندارد های بین المللی معتبر و رایج كسب نمود.

 

 

 

فهرست مطالب
1- دامنه كاربرد
2- مراجع الزامی
3- اصلاحات وتعاریف
1-3- شایستگی
2-3- آموزش
4- راهنماییهایی برای آموزش
1-1-4-كلیات
2-1-4- تامین خدمات آموزشی
3-1-4- مشاركت كاركنان
-4- تعیین نیاز های آموزشی
1-2-4- كلیات
تعیین نیازهای سازمان
تعیین تجزیه و تحلیل الزامات مربوط به شایستگی 
4-2-4- بازنگری شایستگی
5-2-4- تعیین فاصله های مربوط به شایستگی
6-2-4- شناسایی راه حل های رفع اختلاف مربوط به شایستگی
7-2-4- تعیین مشخصه های نیاز های آموزشی
3-4- طراحی و برنامه ریزی آموزش
1-3-4- كلیات
2-3-4- تعیین محدودیتها
و...