دانلود پاورپوینت مفاهیم و روش ها و اهمیت ارزشیابی عملکرد کارکنان جهت رشته مدیریت در قالب 70 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


فرایند مطلع کردن افراد از چگونگی انجام کارشان را ارزشیابی عملکرد می نامند. ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتست از اندازه گیری عملکرد کارکنان از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد.  فرایند رسمی آگاه کردن کارکنان از تشخیص نتایج مثبت و منفی عملکردشان را ارزشیابی عملکرد کارکنان می نامند.

 

 

 

فهرست مطالب
عملکرد چیست
اندازه گیری عملكرد
ارزشیابی عملکرد
تاریخچه ارزشیابی
دو پرسش اساسی در ارزیابی عملکرد
سؤالات اساسی در ارزشیابی
ویژگیهای موثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملكرد كاركنان چیست؟ 
فرایند اجرای ارزشیابی
اهداف ارزشیابی عملکرد کارکنان
فواید ارزیابی عملکرد کارکنان
اهداف ارزشیابی عملكرد
معیارهای ارزشیابی
انحرافات در ارزشیابی عملکرد کارکنان
چه کسانی باید ارزشیابی کنند؟
روشهای ارزشیابی
رویكردها و روشهای ارزشیابی عملكرد:
رویكرد مقایسه‌ای
رویكرد ویژگیهای فردی
رویكرد رفتاری
رویكرد نتایج
و...