دانلود پاورپوینت سرویس‌گرایی و معماری سازمانی سرویس‌گرا جهت رشته مدیریت در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


عملی كه بوسیله یك سرویس‌دهنده انجام می‌شود و از نظـر سرویس‌گیرنده ارزشمند است. ممكن است انجـام یك درخـواست كـوچك روی داده مانند دریـافت یـا ذخیره اطلاعات بـاشد یا مربوط به انجام كاری پیچیده‌تر مانند پردازش یك تصویر باشد. در معمـاری سرویس‌گـرا معمولاً سـرویس را بصورت مشخص تعـریف می‌كنند و بـه نوعی مضمون آن را بـا شیء و مـولفه مرتبط می‌دانند. واضح است كه ضـرورتی بـرای استفاده از متدولوژی‌های شیء گرا یا مبتنی بر مولفه جهت معماری سرویس‌گرا وجود ندارد و  معماری سرویس‌گرا مستقل از سكو است، اما می‌توان گفت مفهوم و مضمون "سرویس" شباهت‌هایی با شیء و مولفه داشته است. 

 

 

 

فهرست مطالب
معماری سرویس‌گرا
مزایای معماری سرویس‌گرا
معماری سازمانی سرویس‌گرا (SOEA)
مزایای اعمال سرویس‌گرایی در معماری سازمانی
لایه‌های معماری سازمانی سرویس‌گرا
مراحل تحقق معماری سازمانی سرویس‌گرا
تاثیر نگاه سرویس گرایی بر خروجی های معماری سازمانی