جزوه اصول میکرو کامپیوتر

به تعداد 62 صفحه pdf

 

سر فصل های درس :

1- اصول کارکرد یک پردازنده

2- بررسی میکرو کنترل های AVR

3- برنامه نویسی به زبان C

4- بررسی و استفاده از امکانات AVR

پورت های  I/o

اتصال LCD

تایمر / کانتر

ارتباط سریال

ADC

5- برنامه ریزی میکرو کنترل های AVR به زبان Basic