دانلود پاورپوینت تئوری محدودیت جهت رشته مدیریت در قالب 30 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


مدیران همیشه برای رسیدن به این هدف با مشکلات و محدودیتهایی از قبیل محدودیت منابع تولیدی ، محدودیت های بازار مانند تقاضا ، رقابت و نیاز مشتریان و ... روبرو بوده اند . زمانی می توان مدیری را موفق نامید ، که بتواند با وجود این محدودیت ها ، بیشترین استفاده از منابع را داشته باشد وسودآوری واحد تجاری را افزایش دهد .  هدف بنیادی هر سازمان انتفاعی پول سازی در حال و آینده است بنابراین اتخاذ تصمیمات باید سود آوری در کوتاه مدت و بلند مدت را برای سازمان ایجاد کند بنابراین اگر شرکتی سود آوری را به عنوان هدف برگزیند در این صورت رضایت مشتری ، قیمت ،راهبری فناوری ، مزیت رقابتی در محصول و افزایش سهم بازار همگی شروط لازم و کافی برای دست یابی به آن هدف خواهند بود.

 

 

 

فهرست مطالب
تئوری محدودیت (TOC )
مقدمه
تاریخچه
شاخص های اصلی و استراتژیک ارزیابی موفقیت سازمان 
تئوری محدودیت
ظریه تئوری محدودیت
 محدودیت ها را می توان به شکل زیر تقسیم بندی کرد  
 شاخص های جدید موردنظر تئوری محدودیت  
مراحل 5 گانه کاهش در محدودیتها
گام اولشناسایی محدودیت های سیستم
گام دومبهره برداری از محدودیت های سیستم
گام سوم تسری اثر تصمیم گیری به سایر منابع فاقد محدودیت
گام چهارمرفع محدودیت های سیستم
گام پنجمبه کارگیری دوباره فرایند
تئوری محدودیت ها و حسابداری
موانع حرکت به سوی دنیای دستیافت
 قاعده های طلایی تئوری محدودیت
فرایند تفکر در تئوری محدودیت
ابزارهای مورد نیاز در تئوری محدودیت
طبقات و شرطهای مجاز 
و...