دانلود پاورپوینت روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران جهت رشته جغرافیا در قالب 67 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


ویتفوگل اصطلاح ((تمدن آبی )) برای مشرق زمین توصیف کرده است. شهرهای شرقی واقع در مسیر کاروانها بیشترین شهرت را در این رابطه کسب کرده کرده اند. گروهی دیگر  بر این باورند که شهر در وهله اول مکان مرکزی مناطق روستایی کشاورزی اطراف خود است. وجه تمایز بنیادی شهرهای شرقی و مغرب زمین نیز در زمینه روابط آنها با حوزه نفوذ شهر است. در مورد شهرهای شرقی عقیده بر این است که این شهرها بیشتر گیرنده هستند تا دهنده.

 

 

 

فهرست مطالب
تعاریف و مفاهیم شهر و روستا
اهمیت بررسی و مطالعات شهر و روستا 
تعریف و مفهوم شهر
مفهوم شهر از دیدگاه آماری
مفهوم شهر از نظر نوع معیشت
مفهوم شهر از دیدگاه منظر خارجی و سیمای آن
مفهوم شهر از دیدگاه تاریخی
مفهوم شهر از دیدگاه جغرافیایی
مرفولوژی بافت شهر 
نظر سایر اندیشمندان در باب ساخت كالبدی شهر 
به گفته مارکس و انگلس دو خصیصه شهر را از روستا مشخص می کند.
بعضی از جغرافیدانان بر این باورند
تعریف و مفهوم روستا
وحدت روستا
خصیصه های روستا
تعریف و مفهوم روستا از دیدگاه جغرافیایی
تفاوتهای ساختاری بین شهر و روستا
جغرافیدانان
مفهوم عناصر تقسیمات کشوری
تعریف منطقه یا ناحیه 
و...