دانلود پاورپوینت سیستم حسابداری پیمانکاری جهت رشته حسابداری در قالب 44 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


حسابداری پیمانكاری یكی از مقولاتی است كه مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در كشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در كشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در كشور ما نیز از سالها پیش مبحث حسابداری پیمانكاری در كتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و كوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری كشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانكاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانكاری در قالب مناسب حقوقی سازوكارها و الزامات محیطی حاكم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
اركان اصلی عملیات پیمانكاری
انواع قراردادهای پیمانكاری
نکته
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكار
مرحله مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح
ثبت حسابداری مطالعات مقدماتی طرح
مرحله دوم : ارجاع كار به پیمانكار
ثبت حسابداری شرکت درمناقصه
ثبت حسابداری پیمانکاری که برنده مناقصه میشود
بندهای قرارداد
ثبت حسابداری انعقاد قرارداد و اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات
ثبت حسابداری تنظیم قرارداد
ثبت حسابداری ضمانتنامه پیش پرداخت
ثبت مربوط به واریزپیش پرداخت
ثبت ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه
4- اجراء كار 
ثبت حسابداری مربوط به تاسیس کارگاه 
ثبت حسابداری صورت وضعیت موقت
جدول حق بیمه پیمان ها
و...