دانلود پاورپوینت طرح و اجرای ساختمانهای فولادی در درس مقررات ملی ساختمان جهت رشته عمران در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سطح مقطع موثر در جوش های شیاری عبارت است از: حاصل ضرب طول موثر در ضخامت موثر جوش. طول موثر جوش برابر با طول جوش شده و ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ کامل برابر با ضخامت قطع?  نازکتر در اتصال لب به لب و ضخامت قطع? جوش شده در اتصال کنج و سپری در نظر گرفته می شود. ضخامت موثر در جوش شیاری با نفوذ نسبی برابر با عمق شیار جوش منهای 3 میلی متر در نظر گرفته می شود. استفاده از جوش شیاری با نفوذ نسبی در وضعیتی که بارگذاری متناوب (اثر خستگی) وجود داشته باشد مجاز نیست.  

 

 

 

فهرست مطالب
 الزامات طراحی اتصالات 
الزامات عمومی  
مبانی طراحی  
جوش ها  
جوش های شیاری  
حداقل ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ نسبی  
جوش های گوشه  
ضخامت گلوگاه موثر جوش های گوشه  
الزامات عمومی اتصالات گیردار از پیش تأیید شده 
الزامات طراحی لرزه ای  
دامنه و حدود كاربرد   
تعاریف
شکل پذیری  
حد شکل پذیری زیاد  
حد شکل پذیری متوسط  
حد شکل پذیری کم
مشخصات مصالح
اتصالات جوشی  
الزامات عمومی اتصالات 
اتصالات جوشی 
و...