دانلود پاورپوینت ماموریت ها و وظایف اساسی سازمان جهت رشته مدیریت در قالب 119 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اختیار به معنی قدرت مشروعیت یافتن و حق تصمیم گیری است و بستر این مهم در سازمان ،ساختار سازمانی می باشد. تفویض اختیار عبارت است از اینكه مدیری به كاركنان زیردست امكان تصمیم گیری می دهد تا برای انجام وظایف محوله خود اتخاذ تصمیم نموده و روش خود را در انجام كارها اعمال نماید . به تعبیری دیگر مفهوم تفویض اختیار این است كه مدیر ،تصمیمات زیردست خود را بپذیرد و از اقدامات وی حمایت كند.

 

 

 

فهرست مطالب
تفویض اختیار 
مهمترین اصول تفویض اختیار عبارتند از
تمركز و عدم تمركز
تمركز سازمانی
عدم تمركز سازمانی
مفاهیم صف و ستاد
واحد تابعه و سازمان تابعه
پست سازمانی
شغل
نمودار سازمانی
در تنظیم نمودار سازمانی نکات زیر رعایت می شود
سازماندهی یا طراحی سازمان
تشکیلات تفصیلی
مراحل تنظیم تشکیلات دستگاهها
سه اصل طبقه بندی وظایف  که منتج به تدوین ساختار می گردد
طبقه بندی براساس نوع وظایف و تخصص
طبقه بندی وظایف بر مبنای منطقه عملیات یا جغرافیایی
طبقه بندی بر حسب ارباب رجوع
در تنظیم وظایف موارد زیر می بایست لحاظ گردد
نکات حایز اهمیت در تدوین ساختار سازمانی
مهندسی مجدد ساختار تشکیلاتی(تجدید سازمان)
و...