دانلود پاورپوینت مباحثی از درس مکانیک پرواز جهت رشته فنی و مهندسی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


آن دسته از مشخصات هواپیما، که آسانی و دقت عملکرد خلبان در انجام وظایف خود را فراهم می کند مشخصه های خوشدستی هواپیما(Handling Qualities) گفته می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
پایداری حرکت هواپیما
مثال  هواپیمای DELTA 
مثال  پایداری حرکت عرضی هواپیمای  DELTA-4
رسم پاسخ فرکانسی سیستم
معیار پایداری نایکوئیست        
معیار پایداری نایکوئیست
رسم مکان هندسی ریشه ها
مکان هندسی ریشه های معادله مشخصه هواپیماهای A 
معیار راوس-هورویتس
مشخصه های خوشدستی هواپیما
مفاهیم و تعاریف اولیه
مراحل پرواز هواپیماها    Flight Phases
سطوح مقبولیت پرواز             
معیار(مقیاس) هارپر-کوپر         
معیارهای خوشدستی در حرکت عرضی هواپیما
مثال  هواپیمای DELTA   در شرایط پروازی 4
مثال  هواپیمای ALPHA   در شرایط پروازی 3