دانلود پاورپوینت نظریه ها و فرآیند ارتباطات سازمانی جهت رشته مدیریت در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


سیستم داخلی از سیستم خارجی پدیدار می شود . پیکانهای ممتد و به هم پیوسته این دیاگرام همه رابطه های ممکن میان فعالیت ها ، تعاملات و احساسات رفتارهای اولیه لازم برای تحقق هدف و مقصود سازمان یا گروه هستند و هر عامل رفتاری سیستم خارجی به عنوان قسمتی از سازمان رسمی است. یک عامل از سیستم خارجی عامل دیگر را به شکل پشتیبان تحت تأثیر قرار می دهد . باید هرسه ترکیب شوند تا نتیجه مطلوب حاصل شود . عوامل سیستم داخلی به طور مشابه با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند . فعالیتها ، تعاملات و احساسات به طور رسمی تعیین و طرح ریزی شده اند .

 

 

 

فهرست مطالب
اهداف ، و ایجاد ارتباطات در سازمان
نمونه ای از نمودار سازمانی
 الگوهای ارتباطات در سازمانها 
 الگوهای ارتباطات رسمی
 ارتباطات رو به پایین 
نارضایتی از ارتباطات رو به پایین 
ارتباطات رو به بالا
مزایای ارتباطات رو به بالا
ارتباطات رو به بالا
ارتباطات افقی
مزایای و معایب ارتباطات افقی
ارتباطات افقی
نمونه ای از ارتباط رسمی در سازمان صنعتی
ارتباطات غیر رسمی
پیشنهادهایی برای استفاده درست از ارتباطات غیر رسمی
چهار سطح از عوامل تحریف اطلاعات
شیوه تحلیلی رفتار ارتباطی در سازمانها
سیستم داخلی 
سیستم خارجی 
سیستم اجتماعی
ارتباط سیستم داخلی و خارجی
و...