خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه صنایع دستی و جایگاه آن در اقتصاد با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


صنایع دستی ایران، به عنوان صنعتی مستقل و بومی، شاخص ترین هنر کاربردی ایران و یکی از سه قطب برتر صنایع دستی جهان، ریشه های عمیق و استوار در فرهنگ غنی و بارور ایران اسلامی داشته است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، صنایع دستی به عنوان یکی از شاخه های فرهنگی و هنری پر اهمیت، نقش بسزایی در درآمد زایی و رشد اقتصادی دارد.  «در تعریف کلی، اقتصاد علمی است که به مطالعه کاربرد و نحوه تخصیص بهینه منابع تولیدی و کمیاب به منظور تامین بیشترین نیازهای نامحدود بشری می پردازد. در این راستا معمولا از عواملی چون نیروی کار، سرمایه، طبیعت و مدیریت به عنوان عوامل اصلی تولید در کنار فن آوری و امنیت نام برده می شود» (نیلی، 1386، 12).

 

 


فهرست مطالب
1-2- نقش و جایگاه صنایع دستی در اقتصاد 12 
2-2- طراحی و نوآوری در آثار صنایع دستی 16
3-2- ضرورت و اهمیت بسته بندی در رونق صنایع دستی 23
4-2- هویت و اصالت در صنایع دستی
منابع