هدف از این تحقیق بررسی انسان و عوامل موثر بر عناصر انسانی با فرمت docx در قالب 60 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

عوامل موثر بر عناصر انسانی

2-1-1  محاسبات ذهنی در افراد

2-3 محیط و  استراحت / عملكرد، كاركنان

2-4    سر و صدا و عملکرد/ استراحت 

2-4-5 اثرات نور بر عملکرد/ استراحت 

2-5   نواخت شبانه روزی و عملكرد / استراحت    

2-6   سازمانهای بین المللی و سوانح دریایی       

 2-7   معرفی جامعه آماری و متولیان سوانح دریایی در كشور        

2-7-2  شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 2-8   پیشینه تحقیق 

2-8-1  پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح

2-8-1-1  بررسی و مطالعه فشارهای روانی و محیطی و ارتباط آن با حوداث و سوانح در شركت سایپا

 2-8-2  تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح دریایی و عوامل انسانی

 2-8-2-3 ارایه" متدولوژی آنالیز حوادث در فرآیندهای روزانه بنادر و پیشنهاد چارچوب مدیریت ایمنی در بنادر"

 2-8-2-4 پوستر مربوط به سفر دریایی عنصر انسانی

منابع

 

 

 

انسانها در انجام هر نوع فعالیت و كسب و كار نقش محوری ایفا می كنند. عوامل متعددی وجود دارند كه بر عملكرد افراد تأثیر می گذارند. مطالعه و شناسایی عوامل تأثیرگذار می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح برای دست اندرکاران موثر باشد.  یكی از عوامل بسیار مهم و تأثیر گذار بر عملكرد فقدان استراحت کافی بویژه کمبود خواب در افرادی که بر روی کشتیها کار می کنند می باشد. محققین مختلفی در رابطه با اثر خواب برعملكرد، تحقیقاتی را به عمل آورده اند. از جمله دو نفر محقق به نامهای  می و کلاین  در سال1987 در یك محیط نظامی عملكرد شناختی ناشی از دو شب بی‌خوابی را در تعدادی سرباز مورد آزمایش قرار دادند. در این بررسی ملاحظه شد كه در عملكرد شناختی در كار‌هایی كه انجام آنها برای افراد آشنا بود، كاهشی ملاحظه نشد ولی در خواندن نقشه، رمزگشایی و رمز گذاری، ارائه عقیده و نظر، تفكر خلاق و واکنش سریع به یک موضوع خاص که به تمرکز حواس نیاز داشت  ، مشكلاتی جدی مشاهده شد.

 

 

 

محقق دیگری بنام هسلم مطالعه وسیعی در مورد گسستگی خواب و تأثیر آن بر عملكرد در حیطه فعالیتهای نظامی انجام داد. برای ارزیابی عملكرد و واكنش افراد بر اثر بی‌خوابی و به منظور شناخت حداقل میزان خواب مورد نیاز برای نظامیان برای انجام فعالیتهای کارآمد نظامی، آزمایشاتی صورت گرفت . در یكی از این آزمایشات میزان خواب نظامیان تحت آزمایش به 3 ساعت در شبانه روز كاهش یافت و در آزمایش های مربوط به نقشه خوانی و تعیین موقعیت بر روی نقشه، رمز گذاری حافظه كوتاه مدت و دلیل سازی منطقی، به عمل آمده در این بررسی ملاحظه شد كه انجام كارهای سخت با بیشترین اختلال همراه بوده در صورتی كه كار‌هایی كه خوب یاد گرفته شده بودند كمترین اختلالرا متحمل شدند.

 

 

 

در یك آزمایش دیگر افراد مورد آزمایش یك دوره 90 ساعته بدون خواب و پس از آن به مدت 6 روز تنها با 4 ساعت خواب در شبانه روز، را گذراندند. در این آزمایش سربازانی كه آزمایش  بر روی آنها انجام شده بود، ابتدا سرحال ارزیابی شدند و عملكرد شناختی در طول این مدت و همچنین در سایر امور نظامی مانند شلیك گلوله، خوب ارزیابی شدند،ولی پس از یك شب بی‌خوابی در بیشتر امور از جمله در استدلال منطقی و رمز ‌گشائی كاهش عملكرد مشاهده شد : هم‌چنان كه دوره بی خوابی خواب ادامه می‌یافت، دستورات داده شده از نظر آنها،  شفافیت كمتری برخوردار می شوند و سربازان تحت آزمایش دارای درك نادرستی از فرامین بالا دستها شدند. در ساعات اولیه صبح، سربازان تحت آزمایش دچار سردرگمی می‌شدند و بطور غیر منطقی رفتار نا‌مشخص و غیر قابل پیش‌بینی از خود نشان می‌دادند. تنها پس از استراحت و خواب 4 ساعته علامت بهبود در عملكرد مشاهده شد و پس از خوابیدن در 2 شب دیگر عملكرد آنان بین به میزان 80 تا 100 درصد به حالت طبیعی نزدیك شد.