هدف از این تحقیق بررسی حاکمیت شرکتی و راهکارهای موثر بر آن با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

 

فهرست مطالب

2-1- مقدمه

2-2 حاکمیت شرکتی

2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی

2-4- سازو کارهای موثر بر راهبری شرکتی

2-4-1 سازوکارهای برون سازمانی

2-4-2 سازوکارهای درون سازمانی

2-5- هیات مدیره و وظایف آن

2-6- استقلال مدیر

2-7- آیین رفتاری اعضای هیات مدیره

2-8- عرضه عمومی اولیه (IPO)

2-9- مزایا و معایب عرضه عمومی اولیه

2-10- عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه

2-11- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات

2-12- اعضای تیم IPO

2-13- روش­های انجام عرضه عمومی اولیه

2-14- روش انجام عرضه عمومی اولیه در ایران

2-15- ارزش­گذاری زیر قیمت

2-16- فرضیه­های توجیه کننده ارزش­گذاری زیر قیمت

2-17-پیشینه تحقیقات

منابع

 

 

 

امروزه واژه راهبری (حاکمیت)شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار است. راهبری شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه­های ذینفع است. همانند بسیاری از موضوعات مورد بحث و در حال تکوین، از راهبری شرکتی برداشت­ها و تعاریف متنوعی وجود دارد، تفاوت اصلی در نگرش­ها به گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان مربوط می شود. راهبری شرکتی در سطح خرد، دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد. سابقه تاریخی راهبری شرکتی به گونه­ای که امروزه مطرح است، به دهه 1990 و وقوع رسوائی­های مالی در برخی از شرکت­های بزرگ برمی گردد. علیرغم وجود برخی تفاوت­ها، به نظر می رسد مبانی اصلی راهبری شرکتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در طول زمان مسیر همگرایی را پیموده است. برای تدوین یک نظام راهبری شرکتی مطلوب توجه به عوامل داخلی و بیرونی و نیز شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر کشور ضروری به نظر می­رسد.

 

 

 

سرمایه گذاران و عناصر بازار امروزه بیش از پیش به سازوکارهای راهبری شرکتی در سازمان­ها بها داده و اخبار مرتبط با آن را پیگیری می­نمایند. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که در بسیاری از شرکت­هایی که از سازوکارهای راهبری شرکتی مناسبی برخوردارند، بازده سرمایه­گذاری در آنها بیش تر است. در یک کلام، می­توان گفت که سیستم راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. این سیستم، رابطه بین شرکت و ذینفعان آن را تبیین می کند. راهبری شرکتی در سطح کلان اقتصادی باعث تخصیص بهینه منابع شده و در سطح خرد نیز تحقق اهداف شرکت را در پی دارد (بدری1387، 6).